Cool is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering. De huisarts of medisch specialist stelt vast of men voldoet aan de voorwaarden van de verzekeraar. De vergoeding is voor personen die:

  • 18 jaar of ouder zijn en een matig, sterk of extreem verhoogd Gewicht gerelateerd Gezondheid Risico (GGR) hebben. De Body Mass Index (BMI) is hierbij een van de meetinstrumenten. Is de BMI hoger dan 30 of is de BMI hoger dan 25 in combinatie met een matig of extreem gewicht gerelateerd gezondheid risico zoals een hoge bloeddruk of diabetes 2?
  • Of 16 of 17 jaar oud zijn en voor wie de huisarts of medisch specialist het programma passend vindt. 

Verwijzing huisarts of medisch specialist

De verwijzing van de huisarts of medisch specialist is vereist. In de verwijzing staat: Waarom er een matig of sterk verhoogd Gewicht gerelateerd Gezondheid Risico (GGR) is. De huisarts gebruikt hiervoor de Zorgstandaard Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Overgewicht wordt aantoonbaar in verband gebracht met gezondheidsklachten, ook als men nu nog geen problemen ervaart in het dagelijks leven, is er al wel een verhoogd risico.

Leefstijlziekten

Leefstijlziekten ontstaan niet van de ene op de andere dag, dit gaat geleidelijk aan. Ze ontstaan vanuit ongezonde gewoonten, het gaat dan ‘automatisch’. Een leefstijlcoach focust zich vooral op de vraag, hoe wordt dit patroon doorbroken en omgebogen naar gezonde gewoonten. Waarbij men zelf ook ervaart dat gezonde gewoonten daadwerkelijk positieve impact hebben. Het is een preventief programma en vooral gericht op het voorkomen van de leefstijlziekten. Heeft men al een leefstijlziekte, dan werken gezonde gewoonten wel remmend op de progressie van deze leefstijlziekte. Het heeft daarom altijd zin.

CooL programma

Het CooL programma is in totaal 2 jaar, waarbij het eerste jaar het meest intensief is, want het roer moet om! Het meetbare doel in het eerste jaar is, per individu 5% gewichtsreductie. Wetenschappelijk onderbouwd en haalbaar. Misschien ook wel niet het moeilijkste deel in het programma. In het begin is men goed gemotiveerd en komt de wind wel in de zeilen. Het tweede jaar is een stabilisatie jaar, men staat nu achter het roer en de wind gaat liggen. De focus verschuift nu naar continuïteit en stabiliteit, hoe gaat men om met tegenslagen en hoe blijft men op gewicht. Want alleen dan is er gezondheidswinst op de lange termijn. Met het CooL programma heb je steun aan elkaar!.

Motiverend

Een van de successen van het programma is samen in een groep werken aan gezondheid. Het gaat over veel meer dan gewichtsbeheersing, het gaat over een nieuwe individuele gezonde en energieke leefstijl. In een periode van 2 jaar worden er 16 leuke, interessante en gezellige groepssessies, aangeboden. Waarin samen leren, motiveren en inspireren centraal staat. Hierbij dient men verplicht aanwezig te zijn, blokkeer de avonden in de agenda. Dit is meteen een stok achter de deur!

Stimulerend

Naast de 16 groepssessies zijn er 6 individuele sessies. Deze zijn flexibel in te plannen, in overleg met de leefstijlcoach. In deze individuele sessies meten we de voortgang en bespreken we de persoonlijke doelen, die niet in een groep thuis horen.

Aanmelden : Het programma gaat van start zodra er een team is gevormd van minimaal 6 deelnemers. Neem contact op voor meer informatie.

Het zal plaatsvinden op een dinsdag- of donderdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur op ’t Harde (afhankelijk van de beschikbaarheid van de deelnemers).