Een individueel coach-traject bij Love What You Do is afgestemd op een eigen vooropgesteld doel. Dit kan fysiek, mentaal of spiritueel zijn. De methodieken van Love What You Do zijn ontwikkeld vanuit Yoga coaching, Psoas release (TRE), Body Mind Release therapie en Leefstijlcoaching (voor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) – CooL is er een ander traject). Er is ook expertise aanwezig op het gebied van stressreductie, somatische klachten en hoogsensitiviteit.

Kennismakingsgesprek

De eerste stap is een kennismakingsgesprek met de professional. In dit gesprek geeft men in grote lijnen aan wat men wil. Binnen Love What You Do wordt er leefstijlcoaching en yoga coaching aangeboden. Op basis van de hulpvraag, het doel, ontstaat een doeltreffende aanpak. Eerlijkheid is essentieel, om ten eerste de juiste doelstelling te definiëren en ten tweede vast te stellen in welke mate men openstaat voor het bereiken van het doel (willen, kunnen, moeten). Dit gesprek is geheel vrijblijvend en oriënterend, de deur staat open voor iedereen. Dit eerste gesprek is gratis.

Intake

Wanneer er van beide kanten een positieve ervaring is geweest tijdens het kennismakingsgesprek, volgt er een intake. Tijdens een intake gaat men dieper in op de huidige situatie en maakt men doelen SMART. Dit wordt omgezet in een eigen persoonlijk actieplan. Tijdens deze intake doet men ook al inzichten op waar men direct mee aan de slag gaat. De duur en inhoud van het actieplan is bij iedereen anders, daarom is een grondige intake zo waardevol.

Sessies

Een traject bevat gemiddeld 8 sessies. In iedere sessie staat de coachee centraal. Waar sta je, wie ben je en waar wil je naartoe? Hoe snel wordt alles opgepakt en wat komt men onderweg tegen in het dagelijks leven. De sessies zijn interactief, er worden diverse interventies toegepast. Bewegen / stilzitten, oefeningen / gesprekken, testen / brainstormen, binnen / buiten en het maken van huiswerk (thuis opdrachten) hoort hier ook bij. Alles is erop gericht om de vooropgestelde persoonlijke doelstelling te realiseren binnen de afgesproken tijd.

Feedback sessie

Dit is de afronding, het afsluiten van een traject. Hoe heeft men het traject ervaren? In 30 minuten tijd bespreken we of alles geborgd is en horen we graag de totaal ervaring. Onze missie is om de coachee te begeleiden naar het vooropgestelde doel op een duurzame verankerde wijze.