Een individueel coach-traject bij Love What You Do is afgestemd op een eigen vooropgesteld doel. Dit kan fysiek, mentaal of spiritueel zijn. De methodieken van Love What You Do zijn ontwikkeld vanuit Body Mind Release therapie, Psoas release, Yoga coaching en Leefstijlcoaching. Er is expertise aanwezig op het gebied van stressreductie, somatische klachten, hoogsensitiviteit, mindfulness, trauma release, fysieke problematiek, voedingsleer, beweging en mentale blokkades.

Intake

De eerste stap is een intake met de professional. In deze 1ste sessie geeft men aan wat het probleem is en wat het doel is, waarom men coaching aanvraagt. Dit kan van alles zijn, emoties, fysiek, stress, zelfontwikkeling, piekeren, etc. Op basis hiervan wordt er doeltreffend een traject opgesteld.

Vervolg sessies

In iedere sessie staat de coachee centraal. Waar sta je, wie ben je en waar wil je naartoe? Hoe snel wordt alles opgepakt en wat komt men onderweg tegen in het dagelijks leven. De sessies zijn interactief, er worden diverse interventies toegepast. Bewegen / stilzitten, oefeningen / gesprekken, testen / brainstormen, binnen / buiten en het maken van huiswerk hoort hier ook bij. Alles is erop gericht om de vooropgestelde persoonlijke doelstelling te realiseren binnen de afgesproken tijd.

Tarief individuele coaching

Om gericht te werken aan je problematiek is het raadzaam om minimaal 3 sessies te volgen, coach-traject B. Kies je voor een intensiever traject waarbij meerdere sessies nodig zijn, dan kies je voor coach-traject A.

Coach-traject A : 1 x Intake (75 min), 8 x sessie (60 min), 1 x eindsessie (30 min) = € 465,-
Coach-traject B : 1 x Intake (75 min), 2 x sessie (60 min), 1 x eindsessie (30 min) = € 165,-

Vergoeding

  • Vergoeding via UWV of werk? Informeer bij je werkgever of het UWV of vergoeding mogelijk is via bijvoorbeeld een werkfit traject.