We hebben affiniteit met kunst en kunstuitingen. Kunst gaat over creativiteit en over een nieuwsgierige blik op de wereld hebben. Wat is kunst in onze huidige tijd en heeft dit invloed? Is kunst een bewuste creatie, met een betekenis en is dit cultuur en tijd gebonden? In het licht van de culturele achtergrond van yoga stellen wij deze deze vraag centraal. Hieronder in vogelvlucht een aantal high lights om deze stelling te ontrafelen.

Voor 1800 zijn kunstenaars in dienst van machthebbers en voerden opdrachten uit. Opdrachten die de heersende macht ondersteund en onderbouwd. De boodschap die met kunst werd overgebracht, moest het aanzien verhogen van de gedachtengoed van de machthebber. De artistieke vrijheid was beperkt, alles was geheel afhankelijk van de opdrachtgever (afbeelding: Sixtijnse Kapel met plafondschilderingen en Laatste Oordeel, Michelangelo 1512).

Goede kunst ontsluit werelden die er voordien niet waren, denk aan Bach (1685-1750) of van Gogh (1953-1890). Zonder deze kunst zou het leven kaler, armer zijn. Wie dat beseft leeft en ontwikkeld zich en is nieuwsgierig. Van Gogh was een onafhankelijke impressionist en ontwikkelde een nieuwe manier van schilderen en verbeelden, hij stelde zijn emoties centraal. (Sterrennacht boven de Rhône, Schildering Vincent van Gogh 1888).

Hedendaagse kunst (contemporaine kunst) is kunst vanaf ongeveer 1980 tot aan nu. Door de globalisering lopen culturen in elkaar over en is er een commerciële wereld kunst. Er zijn geen kaders en diverse materialen worden gebruikt. Hedendaagse kunst gaat over vrije expressie. (afbeelding: Marlene Dumas 2013)

Kunst is de ontwikkeling van de ziel en de beschaving, het bevrijd de ziel van bekrompenheid en laat haar het werkelijke schone aanschouwen (Plato 427-347 v.Chr.).

Kunst is een wilde, agressieve werveling van krachten. Chaos vormgegeven in orde, schoonheid en regelmaat. We dienen zelfrealisatie te ontwikkelen zonder te vertrouwen op onze ziel of een god. Waarbij onze ziel, het ondoorgrondelijke unieke verlangen is van onze roeping in het leven (F.Nietzche 1844-1900).

Kunst is een taal van verbeelding. Symboliek speelt een grote rol, om de taal der verbeelding te kunnen spreken. De meeste symbolen zijn verankerd in ons collectief bewustzijn (Carl Gustav Jung 1875-1962).

De centrale vraag: Is kunst een bewuste creatie, met een betekenis en is dit cultuur en tijd gebonden?

Wat er gebeurt in de kunstwereld is een weerspiegeling in wat er met de tijd veranderd om ons heen. Yoga als oefening is niet meer strikt en met noodzaak verbonden aan de Indiase cultuur. De yoga oefening is ontrafelt en los getrokken van de Indiase yoga cultuur. Geheel wetenschappelijk onderbouwt kan de kennis van anatomie, fysiologie, en psychologie toegepast worden door een yoga docent. Wetmatigheden die universeel zijn. Er is een duidelijke vrije keuze in wie je bent als yoga docent en yoga beoefenaar.


De symboliek achter ons logo

De lotus groeit vanuit de donkere modder omhoog. De lotusbloem staat symbool voor verlichting en het in contact zijn met de ziel en stevig geworteld zijn in de aarde. De mens die verlicht is, is net zoals de lotus bloem. De oppervlakte van een lotusbloem blijft altijd vrij van de modder, waar deze midden in bloeit. De cirkel is symbool van volmaaktheid, eeuwig, universeel. De symbolische betekenis van de acht bladeren is een overgang naar een nieuw begin. Acht is het getal van innerlijke leiderschap.