Natuurcoaching / outdoor coaching is een vorm van wandelcoaching die veel verder gaat dan alleen praten en wandelen. Bij natuurcoaching maken we veelvuldig gebruik van metaforen en symboliek.

Symbolen kunnen je helpen buiten je eigen kaders te denken. Een symbool plaatst de situatie buiten jezelf, waardoor je er gemakkelijker van een afstand naar kan kijken. Door vervolgens het symbool nauwkeurig te bestuderen en er vragen over te stellen, leg je weer de verbinding naar binnen, daar waar gevoel en inzicht te vinden zijn.

Je zult merken dat door het werken met symbolen het proces van inzicht vrijwel onmiddellijk in een stroomversnelling komt. Door met symbolen te werken, maak je de inzichten ook visueel. Dit biedt een diepe verankering van het geleerde.

Door volledig in het hier en nu aanwezig te zijn. Door met een open en alerte blik waar te nemen. Nieuwsgierig, maar neutraal. En bovenal, door te vertrouwen dat de antwoorden zich hoe dan ook zullen ontvouwen, het is een organisch proces.

De coach loopt mee met het tempo wat zich ontvouwt, geduldig, liefdevol, en met vertrouwen. En zal je uitnodigen om vele nieuwe perspectieven te verkennen en te helpen voelen waar je waarheid ligt. Dat wat jouw levenstroom blokkeert, kan alleen in beweging komen als het volledig en liefdevol omarmd wordt. Dat betekent dat alle weerstand die er op je huidige situatie zit, opgeheven moet worden, voor je verder kunt bewegen. 

Natuurwetten

Wie de natuurwetten negeert, verbreekt de verbinding met de wonderlijke stroom van het leven. Dan ‘stroomt’ het dus niet meer. Gevolg: gevoelens van eenzaamheid, incompetentie, frustratie, moedeloosheid. En wat is vervolgens onze neiging: zoeken naar houvast en controle. Vanuit het hoofd. Maar daarmee gaat het niet stromen, we zetten de boel juist nog vaster.

Wil je leven en werken vanuit een natuurlijke flow, dan dien je de wetten van de natuur, van jouw natuur en de natuur van het groter geheel, te respecteren. Dat vraagt om loslaten, vertrouwen, juist even niet iets doen. Het gekke is, dat dit vaak als onnatuurlijk, wordt ervaren. We zijn (ook in coaching) zo gewend aan actie, doen, oplossen.

Gewaarwording is hier de sleutel naar verandering. Dat wat gezien wordt, wat bewust wordt, zal automatisch veranderen. Zonder druk, maar in een eigen natuurlijke tempo. Wanneer de tijd exact rijp is.

  1. Ik sta niet los van de natuur, ik ben natuur
  2. De natuur is zoveel intelligenter dan mijn beperkte denken
  3. De natuur is continu in beweging, niets blijft daarin hetzelfde.
  4. Alles in de natuur groeit en wil tot vorm komen en heeft een unieke, dienende plek in het geheel.
  5. Alles in de natuur staat in relatie. Er is niets dat op zichzelf kan bestaan.