Op basis van je aanleg en opvoeding, ontwikkel jij je. Binnen de bio energetica is er een indeling gemaakt op basis van 5 type karakterstructuren. Welk type ben jij?

  • Schizo├»de / creatieve: de afstandelijke en de fijngevoelige creatieveling, mag ik er zijn?
  • Orale / beminnaar: de arme hulpeloze ik en de verzorger, liefdevol, behoeftig, afhankelijk.
  • Psychopathische /uitdrager / verdediger / hysterische : de wantrouwige en charismatische leider, manipulaties, charmeur, tegendraads, houden het hoofd koel.
  • Masochistische / verdrager: de arme sterke ik en vriendelijk, geduldig, verantwoordelijk, schuldig voelen, klem zitten.
  • Rigide / prestatiegericht : de ondervrager en de overwinnaar op alle fronten, controleur, actief, agressief, trots, houden afstand.

Een karakterstructuur is een mengeling van beelden, gevoelens en lichamelijke kenmerken. Gevoelens die meestal een reactie zijn op pijnlijke situaties uit het verleden. Je beschermt jezelf met de opgebouwde structuur wat je verdedigingsstrategie vormt. Inzicht in je eigen karakterstructuur geeft je een groter zelfbewustzijn.