Wat is het GROW model?

Het GROW model (Goal, Reality, Obstacles / Options en Way Forward) helpt om op een gestructureerde en efficiënte manier met coaching aan de slag te gaan.

Verschillende stappen in het GROW model voor coaching

Het GROW coaching model is een vier-stappenplan. GROW is een afkorting voor Goal, Reality, Obstacles/Options en Way Forward.

1. Waar ga je naartoe? (Goal/ Doelstelling)

Eerst moet het doel worden vastgesteld, voor de langere termijn (het thema of de thema’s die de gecoachte inbrengt als centraal thema voor het coaching traject) en voor de bijeenkomst op zich (wat moet de coaching sessie concreet opleveren?).

Belangrijk is dat het doel dient te voldoen aan de  SMART doelen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

 • Wat wil je bereiken (einddoel en streefdoel)?
 • Wanneer wil je het bereiken?
 • Hoe weet je of je je doel hebt bereikt?
 • Met welke situatie zou je tevreden kunnen zijn?
 • Is het meetbaar?

2. Waar ben je nu? (Reality/ Actuele situatie)

Nadat het doel is vastgesteld, wordt tijdens stap twee de actuele situatie verkend. Doorgrond en scherp het gespreksthema in deze fase aan.

 • Wat gebeurt er nu?
 • Wie zijn erbij betrokken?
 • Wat heb je tot nu toe gedaan?
 • Welke resultaten heeft dat opgeleverd?
 • Wat zijn voor jou de belangrijkste belemmeringen?

3. Bekijken van opties (Options / Opties verkennen)

Doel van stap drie is het maken van ideeën die een aandeel kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. Hierbij is vrijuit te brainstormen een belangrijk onderdeel. De coach stimuleert het creatieve denkproces bij de gecoachte, ordent de output (bijvoorbeeld door dingen op te schrijven) en draagt eventueel ook zelf ideeën aan.

 • Welke opties heb je?
 • Hoe zou een lijstje met je mogelijke acties eruit zien?
 • Wat zou je nog meer kunnen doen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse opties?
 • Hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor je?
 • Zijn er voor de verschillende opties ongewenste nevenverschijnselen?

4. Keuze maken uit opties + motivatie + voorbereid (Will)

De vierde en laatste stap is het komen tot een voltooiende conclusie. Welke optie zal de gecoachte afbrengen waar deze zich volledig voor wil inzetten? Deze stap wordt afgesloten met een duidelijk actieplan over wie, wat binnen welk tijdsbestek gaat doen.

 • Wat ga je nu concreet doen?
 • Wanneer ga je dat doen?
 • Beantwoordt dat aan je doel?
 • Welke hindernissen denk je tegen te komen?
 • Hoe ga je die overwinnen?
 • Wie moet het weten?
 • Heb je daarbij hulp nodig?
 • Hoe krijg je die?

Toepassing van het GROW model

Op basis van voorgaande informatie kun je al aan de slag met het GROW model. Belangrijke punten zijn: stel jezelf de vragen, onderzoek de realiteit en je opties, stel een actieplan op en volg jezelf op.

De coach maakt vaak gebruik van coaching vaardigheden als actief lusiteren, het creëren van rapport en de balans met leiderschap en feedback geven.

Daardoor komt de GROW methode pas tot zijn recht wanneer ze gebruikt wordt door een professionele coach. Die kiest ook per klant de toepasbare methodiek afhankelijk van de persoon en de coaching vraag.