Wat is filosofie? De letterlijke vertaling is liefdewijsheid. Filosofie is een streven naar wijsheid door een intellectuele zoektocht en logisch redeneren. De filosofie vertrouwt op de morele zelfdiscipline. Je eigen innerlijk kompas, waarbij je zelf eigen waarden en normen onder de loep neemt. Het is de autonomie van de mens, het geeft je richting in het leven, waarbij je niet laat leiden door wat anderen vinden, maar jij geeft invulling aan wat jij belangrijk vindt. Waarbij je dus ook niet je waarden oplegt of afdwingt bij anderen. Je gaat met de ander in gesprek wat je samen vindt en samen voor staat. De filosofie behandelt het onderwerp leven na de dood. Het spreekt over het bestaan ​​van de ziel en het leven hierna. Filosofie vestigt de goddelijke aard van de mens. Het stelt de absolute waarheid ter discussie dat elke ziel potentieel goddelijk is. Filosofie is in feite opgevat als een manier van denken. 

De belangrijkste bronnen van de yogafilosofie zijn geschreven in het Sanskriet, de Bhagavad Gita (500 v. Chr.) en de yogasoetra’s van Patanjali (200 v. Chr.). De Bhagavad Gita, omdat het verhaal antwoorden geeft op vragen over de aard van het bovenzinnelijke, en hoe men die gelukzaligheid, wijsheid en eeuwigheid kan bereiken levend met het huidige menselijk lichaam. Het is het eerste verhaal over verlichting dat niet alleen voor monniken en priesters bedoeld was, maar voor iedereen. Het beschrijft de weg naar verlichting via Karma yoga (het pad van toegewijd handelen). Het boek beschrijft vier hoofdstroming naar verlichting:

 • Jnana yoga is het proces van intellectuele kennis in praktische wijsheid (Studeren).
 • Raja yoga wordt vaak de “Koninklijke Weg” genoemd (Meditatie).
 • Bhakti is een vorm van yoga van toewijding en compleet geloof (Bidden, aanbidden en rituelen).
 • Karma yoga is een weg van toewijding aan het werk (Onzelfzuchtig werken)

De Yoga Sutra’s van Patanjali (200 v. Chr.) is het ouds bekende boek waarin Raja yoga uitgebreider beschreven wordt. Hatha yoga valt onder de hoofdstroom Raja yoga. Hatha yoga is feitelijk een stelsel van subtiele, psychosomatische technieken, waaronder yogahoudingen en ademoefeningen. Men diende yoga te leren via een Guru. Dit was conform het traditionele ‘Gurukula-systeem’. Om deze reden was te veel detail opschrijven niet gewenst, want dan zou men mogelijk zonder een leraar de teksten verkeerd kunnen gaan opvatten. Het 8-voudig pad staat wel beschreven in de Yoga Sutra’s van Patanjali.

Het 8-voudig pad van yoga, zijn richtlijnen voor een bepaalde leefstijl, om de hoogste staat van verlichting (Samadi) te bereiken:

 1. Yama’s , bepaalde normen (geweldloos, eerlijk, niet stelen, beheersing, onthechting t.a.v materialisme)
 2. Niyama’s, bepaalde gedragingen (zuiverheid, tevredenheid, zelfdiscipline, zelfstudie, verbinden met de ziel)
 3. Asana (de fysieke yoga oefening)
 4. Pranayama (adembeheersing)
 5. Pratyahara (zintuigen beheersing)
 6. Dharana (concentratie op 1 punt)
 7. Dhyana (meditatie)
 8. Samadi (de hoogste ontspannen staat van bewustzijn).
8-voudig pad van Patanjali

De drie lichamen in yoga

Volgens de yogafilosofie heeft een persoon niet alleen het fysieke lichaam, maar nog twee andere lichamen die plaatsvinden in het uiterlijke fysieke lichaam. Het wordt Tri Sharira / drie lichamen genoemd. Voor een volledig genezingsproces behandel je drie lichamen. Elk lichaam heeft een uniek energieveld dat is samengesteld uit verschillende composities die op verschillende frequenties trillen. Ons “Zelf” lijkt gekleed te zijn in drie lichamen en ervaart drie onderling verbonden staten, namelijk respectievelijk slapen, dromen en waken.

Elk mens zou uit drie vitale lichamen bestaan:

 1. Fysieke lichaam/grove lichaam (Sthula sharira), dit bestaat uit de vijf elementen: lucht, water, vuur, aarde en ruimte (ether).
 2. Astrale lichaam / energie lichaam /subtiele lichaam (Sukshma sharira), dit bestaat uit negentien ervaringsinstrumenten: 5 actieorganen (handen, benen, spraak, anus, genitaliën), 5 kennisorganen (ogen, oren, neus, tong, huid), 5 pranas (Prana, Udana, Vyana, Samana, Apana Vayu), 4 interne organen (geest, intellect, geheugen, ego).
 3. Spiritueel lichaam / causaal lichaam (Karana sharira), dit wordt gezien als het zaad lichaam. Het slaat karma op vanuit vorige levens en het huidige leven. Het fysieke en astrale lichaam komt uit dit zaad voort en bij dood gaat alles weer terug naar dit zaad, om weer herboren te worden. Daarom wordt het spiritueel lichaam als het oneindige of eeuwige beschouwd.

We worden in onwetendheid geboren en identificeren en verbinden onszelf met deze drie lichamen als ‘ik ben’. Het creëert het ego en onze illusie wat ons ervan weerhoud om onze ware ziel te herkennen. Dit wordt beschouwd als de bron van ons lijden. Yoga moedigt je aan door middel van zelfstudie en onderzoek te dis-identificeren met deze drie lichamen. Met dit perspectief kan je anders naar yoga beoefeningen kijken. Het basis idee is om met je aandacht naar binnen te gaan en deze drie lichamen te onderzoeken met behulp van spirituele oefeningen, zoals zintuig beheersing en meditatie. Zodra je deze lagen kan ervaren kan je stoppen je ermee te identificeren,

De vijf kosha’s

” Vijf kosha ‘s” of omhulsels, die respectievelijk annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha en anandamaya kosha zijn, – zijn opgenomen in deze drie lichamen.

De vijf Prana’s

Volgens de yogatraditie is Prana de energie in het lichaam die ons in leven houdt. Omdat het verantwoordelijk is voor het leven, wordt Prana de ‘vitale levenskracht’ of ‘vitale energie’ voor een levend wezen genoemd. De drie belangrijkste bronnen van prana zijn de zon, de aarde en de kosmos. Prana uit deze bronnen wordt universele prana genoemd en we krijgen het in verschillende vormen zoals voedsel, lucht, water en zonlicht. Er wordt echter gezegd dat heilige plaatsen, ervaring, contemplatie op het allerhoogste zelf ook het Prana-niveau van het lichaam versterken.

Prana stroomt in het lichaam door subtiele energiekanalen die in yoga-terminologie de Nadi’s worden genoemd. Het Nadis-systeem is zo doordrongen in het hele lichaam dat alle kleine Nadi’s zijn verbonden met de drie belangrijkste Nadis Ida, Pingala en Sushumna. Deze 3 belangrijkste nadi’s liggen in het subtiele lichaam langs het ruggenmerg.Waar Ida en Pingala Nadi elkaar kriskras doorkruisen, ontmoet het op die punten Sushumna Nadi, het centrale energiekanaal. En op deze manier vormt dit dwarsdoorsnede-punt energiecentra, oftewel 7 chakra’s .

De zeven chakra’s

Het concept van Chakra’s is nauw verbonden met de energie. De energie in ons, die zich ook in het hele universum manifesteert. Het heelal wordt een systeem genoemd van vele elementen die samenwerken of samensmelten om als een eenheid te functioneren. In bepaalde grote delen van ons lichaam draait prana constant rond om ons in leven en actief te houden. Door de draaiende of roterende aard van Prana werden deze delen van het lichaam, ‘ energiecentra ‘, ook wel chakra’s genoemd.

Volgens de veda, wordt aangenomen dat ons lichaam zelf bestaat uit vijf kernelementen lucht, ruimte, aarde, water en vuur