De yoga filosofie (hoe wordt je verlicht) vind haar oorsprong in de Bhagavad Gita (500 v. Chr.). Dit boek is geschreven om aan te geven dat niet alleen monniken en priesters verlicht kunnen worden, maar iedereen. De weg naar verlichting kan ook via Karma yoga (het pad van toegewijd handelen), het dagelijks werk kan dan doorgang vinden. De Bhagavad Gita, is een geschrift geschreven in het Sanskriet (de oudheid taal in India), hierin worden de vier hoofdstroming van yoga filosofie beschreven:

 • Jnana yoga is het proces van intellectuele kennis in praktische wijsheid (Studeren).
 • Raja yoga wordt vaak de “Koninklijke Weg” genoemd (Meditatie).
 • Bhakti is een vorm van yoga van toewijding en compleet geloof (Bidden, aanbidden en rituelen).
 • Karma yoga is een weg van toewijding aan het werk (Onzelfzuchtig werken)

De Yoga Sutra’s van Patanjali (200 v. Chr.) is het ouds bekende boek waarin Raja yoga uitgebreider beschreven wordt. Hatha yoga valt onder de hoofdstroom Raja yoga. (Hatha yoga is de formele naam voor de yoga oefeningen, waaruit de huidige westerse yoga voornamelijk bestaat). Men hoefde nu niet meer als een monnik of priester te leven om verlicht te worden, maar men diende nog wel yoga te leren via een Guru. Dit was conform het traditionele ‘Gurukula-systeem’. Om deze reden was te veel detail opschrijven niet gewenst, want dan zou men mogelijk zonder een leraar de teksten verkeerd kunnen gaan opvatten. De basis van de yoga filosofie is het 8-voudig pad en deze richtlijnen staan beschreven in de Yoga Sutra’s van Patanjali.

Het 8-voudig pad

Het 8-voudig pad van yoga, zijn 8 richtlijnen voor een bepaalde leefstijl. Deze leefstijl brengt je naar de hoogste staat van verlichting (Samadi):

 1. Yama’s (geweldloos, eerlijk, niet stelen, beheersing, onthechting t.a.v materialisme)
 2. Niyama’s (zuiverheid, tevredenheid, zelfdiscipline, zelfstudie, verbinden met de ziel)
 3. Asana (de fysieke yoga oefening)
 4. Pranayama (adembeheersing)
 5. Pratyahara (zintuigen beheersing)
 6. Dharana (concentratie op 1 punt)
 7. Dhyana (meditatie)
 8. Samadi (de hoogste ontspannen staat van bewustzijn).
8-voudig pad van Patanjali

De drie lichamen in yoga

Volgens de yogafilosofie heeft een persoon niet alleen het fysieke lichaam, maar nog twee andere lichamen die plaatsvinden in het uiterlijke fysieke lichaam. Het wordt het concept van Sharira Traya of drie lichamen in yoga genoemd.

Yoga gelooft dat drie lichamen moeten worden behandeld voor een volledig genezingsproces in plaats van alleen het fysieke lichaam. Yoga, Advaita Vedanta, Tantra en Shaivisme houden zich allemaal aan de Three Bodies Doctrine, een fundamenteel principe in de filosofie.

Elk mens zou uit drie vitale lichamen bestaan, namelijk de Sthula sharira (grove lichaam), Sukshma sharira (subtiele lichaam) en Karana sharira (causaal lichaam). Elk lichaam heeft een uniek energieveld dat is samengesteld uit verschillende composities die op verschillende frequenties trillen. Ons “Zelf” lijkt gekleed te zijn in drie lichamen en ervaart drie onderling verbonden staten, namelijk respectievelijk slapen, dromen en waken.

De vijf kosha’s

” Vijf kosha ‘s” of omhulsels, die respectievelijk annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha en anandamaya kosha zijn, – zijn opgenomen in deze drie lichamen.

De vijf Prana’s

Volgens de yogatraditie is Prana de energie in het lichaam die ons in leven houdt. Omdat het verantwoordelijk is voor het leven, wordt Prana de ‘vitale levenskracht’ of ‘vitale energie’ voor een levend wezen genoemd. De drie belangrijkste bronnen van prana zijn de zon, de aarde en de kosmos. Prana uit deze bronnen wordt universele prana genoemd en we krijgen het in verschillende vormen zoals voedsel, lucht, water en zonlicht. Er wordt echter gezegd dat heilige plaatsen, ervaring, contemplatie op het allerhoogste zelf ook het Prana-niveau van het lichaam versterken.

Prana stroomt in het lichaam door subtiele energiekanalen die in yoga-terminologie de Nadi’s worden genoemd. Het Nadis-systeem is zo doordrongen in het hele lichaam dat alle kleine Nadi’s zijn verbonden met de drie belangrijkste Nadis Ida, Pingala en Sushumna. Deze 3 belangrijkste nadi’s liggen in het subtiele lichaam langs het ruggenmerg.Waar Ida en Pingala Nadi elkaar kriskras doorkruisen, ontmoet het op die punten Sushumna Nadi, het centrale energiekanaal. En op deze manier vormt dit dwarsdoorsnede-punt energiecentra, oftewel 7 chakra’s .

De zeven chakra’s

Het concept van Chakra’s is nauw verbonden met de energie. De energie in ons, die zich ook in het hele universum manifesteert.

Het heelal wordt een systeem genoemd van vele elementen die samenwerken of samensmelten om als een eenheid te functioneren.

In bepaalde grote delen van ons lichaam draait prana constant rond om ons in leven en actief te houden. Door de draaiende of roterende aard van Prana werden deze delen van het lichaam, ‘ energiecentra ‘, ook wel chakra’s genoemd.

Volgens de veda, wordt aangenomen dat ons lichaam zelf bestaat uit vijf kernelementen lucht, ruimte, aarde, water en vuur