weergegeven: 1 - 1 van 1 artikelen

Kunst

Er is bij mij een grote interesse naar kunst aanwezig. Soms ervaar ik het als ongrijpbaar en op andere momenten lijkt het allemaal zich te openbaren. Kunst is voor mij een bewuste creatie van de mens, met betekenis en is cultuur en tijd gebonden.

Historie Voor 1800 was kunst in het westen voornamelijk ten dienste van machthebbers. De kunstenaar was in dienst en voerde opdrachten uit. Opdrachten die de heersende macht ondersteunde en onderbouwde. De boodschap die met kunst werd overgebracht, moest het aanzien verhogen van de gedachtengoed van de machthebber. De artistieke vrijheid was beperkt, alles was geheel afhankelijk van de opdrachtgever (afbeelding: Sixtijnse Kapel met plafondschilderingen en Laatste Oordeel, Michelangelo 1512).

Goede kunst ontsluit werelden die er voordien niet waren, denk aan Bach (1685-1750) of van Gogh (1953-1890). Zonder deze kunst zou het leven kaler, armer zijn. Wie dat beseft leeft en ontwikkeld zich en is nieuwsgierig. Van Gogh was een onafhankelijke expressieve schilder (afbeelding Sterrennacht boven de Rhône, Schildering Vincent van Gogh 1888).

Modernisme is een benaming voor de tijdsperiode tussen 1945 en 1980, veelal conceptueel en ideologisch.

Hedendaagse kunst (contemporaine kunst) is kunst vanaf 1980 tot aan nu. Door de globalisering lopen culturen in elkaar over en is er een commerciële wereld kunst trend er zijn geen kaders. Hedendaagse kunst gaat over vrije expressie. (Afbeelding: Zeng Fanzhi Maskerserie №10, 1998)

Kunst is de ontwikkeling van de ziel en de beschaving, het bevrijd de ziel van bekrompenheid en laat haar het werkelijke schone aanschouwen (Plato 427-347 v.Chr.).

Kunst is een wilde, agressieve werveling van krachten. Chaos vormgegeven in orde, schoonheid en regelmaat. We dienen zelfrealisatie te ontwikkelen zonder te vertrouwen op onze ziel of een god. Waarbij onze ziel, het ondoorgrondelijke unieke verlangen is van onze roeping in het leven (F.Nietzche 1844-1900).

Kunst is een bewuste creatie met betekenis, symboliek is hierbij tijdloos en universeel (Paawni Padma)

De lotus groeit vanuit een donker moerasgebied, stevig geworteld, omhoog en symboliseert het individuele levenspad. Wat daaruit bloeit is verruimd bewustzijn en verlichting, het contact met de ziel. De vogels (Grey-chinned minivet) staan voor vrijheid. Na een korte ontmoeting, vervliegen ze ieders eigen weg. (afbeelding, Wie ben ik, strijd of tot elkaar komen. acryl. 1m_1.40m_Paawni.Padma)

Kunst en yoga: Wat de kunstwereld weerspiegeld zien we ook in de yoga, er zijn veel stromingen. Je kan teruggrijpen naar historie om vast te stellen wat de oorsprong is, maar hedendaagse yoga is geheel vrij in haar vorm, zonder verbonden te zijn aan de traditie.

Kunst en coaching: Er zijn eindeloos veel methodieken om te coachen. Met coaching staat de deelnemer centraal. De vraag is daarom altijd wat heeft de deelnemer nu nodig? De methode is daaraan ondergeschikt. De creativiteit van een coach is hierbij van belang.

Kunst en leefstijl: zie coaching.